เศษกระดาษอัด

เป็นเศษที่เหลือจากการผลิต ทางโรงงานนำมาเข้าเครื่องอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแพคอย่างดี
ราคาขายเป็นราคาเศษกระดาษเก่า คิดเป็นกิโลกรัม