แกนกระดาษม้วนพลาสติกแร๊ปอาหาร หรือฟล์อยห่ออาหาร

แกนแบบนี้ไม่ต้องมีการรับแรงกดทับของสินค้าเยอะ ดังนั้นใช้เป็นตัวกระดาษ recycle ธรรมดาก็พอ
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนโดยมากจะอยู่ที่ 38มิลลิเมตร ความหนาของแกนไม่เกิน 2 มิลลิเมตร หรือแล้วแต่สั่งผลิต